ОРГАНИЗАЦИЈА

Претседател на ССМ

Мирослав Јовановиќ

Милорад Јовановиќ
Претседател

Мирослав Јовановиќ е основач и претседател на Српска странка во Македонија, пратеник во Собрание на Р.Северна Македонија од 2017 година.

Органи на партија

Собрание-Централен одбор-Надзорен одбор -Суд на честа